ធ្វើគុណបានទោស ពីចាហួយពេជ្រធំ FaFa, New Comedy Education Movie from Khchao Keatha.

0
694

ធ្វើគុណបានទោស ពីចាហួយពេជ្រធំ FaFa, New Comedy Education Movie from Khchao Keatha.

សម្តែងដោយក្រុម: ? ខ្ចៅគាថា ? ឬក្រុមបង្គួយព្រៃ។
Facebook page: ខ្ចៅគាថា ក្រុមកំប្លែងកុមារ ✓

This my channel a Comedy Movie in Cambodia.

– បំរាម ហាមយកទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅ channel YouTubeផ្សេងឡេីយ។ សូមអរគុណ!? ៕

source